*Procesbegeleiding, Verbeteren van werkprocessen binnen een bedrijf en organisatie van het het werk. Coachen van de betreffende werknemers.

*Organisatievraagstukken die direct betrekking hebben op het personeel of personeelsvraagstukken die betrekking hebben op de organisatie.

*Begeleiding van leidinggevenden en/of teams.

*Verbeteren van onderlinge verhoudingen en hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe doe je dat samen en wie doet wat.

*Adequaat vergaderen hoe doe je dat

1 op 1 coaching of bijvoorbeeld door coaching on the job: Adviseren en inspireren op de werkvloer terwijl ik zelf meewerk aan een opdracht/taak. Ik spiegel gedrag en leer mensen anders te kijken. Het resultaat is dat de medewerker inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en leert zich, trouwer aan zichzelf in te zetten voor het bedrijfsbelang.

Op deze manier is het mogelijk om burn-out, bore out of soms zelfs ontslagen te voorkomen. Werknemers blijven behouden voor de organisatie en de werknemer en de werkgever streven weer dezelfde doelen na.

Groepstrajectenteam coaching – teamreflectie – groepsthema wandelingen (ook eenmalig). Ik denk graag mee en zoek naar een maatwerk oplossing of training die het team kan helpen. Een hulpvraag is uitgangspunt voor een traject.

Als werkgever kun je je medewerker wellicht een vergoeding aanbieden in het kader van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling middels een persoonsgebonden budget regeling of aanspraak maken op het opleidingsbudget die veelal per medewerker wordt uitgegeven. Een coachtraject i.t.t. een workshop of opleiding wordt als effectief ervaren omdat maatwerk geboden wordt. Ook valt te denken aan burn-out preventie of voorkoming van ziekteverzuim, hierbij zijn de kosten misschien te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Je medewerker helpen bewegen naar zijn/haar eigen kracht
Het aanbieden van een coachtraject vanwege werk- of privé omstandigheden (die invloed hebben op het werk) is een uiting van goed werkgeverschap, je medewerker helpen te bewegen naar zijn/haar eigen kracht. Je krijgt er een zeer tevreden en gelukkige medewerker voor terug die zich zeer gezien voelt door haar werkgever.

Neem vrijblijvend contact met me op.