IDENTITEIT EN VERTROUWELIJKHEID
Beweegnaarjezelf is opgericht door A.M.A. Wibier en gevestigd te Wijchen. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 71253254. Beweegnaarjezelf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met dit Privacy & Cookiebeleid en de algemene voorwaarden. Ook wanneer u offline uw gegevens met ons deelt, gaat u akkoord met dit beleid. De gegevens worden uitsluitend gebruikt met uw toestemming. Beweegnaarjezelf zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of zonder overleg verstrekken.

DOELEINDEN EN BEVEILIGING
Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken ten aan zien van facturatie, opdrachtbevestiging/overeenkomst, offerte, aanvraag en telefonisch, app of emailcontact. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Beweegnaarjezelf of die van een derde partij. Op onze website worden de gegevens die u met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd. Deze gegevens worden bewaard conform de huidige wettelijke eisen van 7 jaar t.b.v. onze boekhouding.

SAMENWERKING MET DERDE PARTIJEN
Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om u de diensten te leveren die u van ons verwacht. We maken dan gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met die partners maken we goede afspraken zodat jouw gegevens veilig zijn.

Dit is de partner
*die de nieuwsbrieven (waarin nieuwtjes, blogs, activiteiten worden bekend gemaakt) verwerkt en de partij die inzage vraagt conform de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld de belastingdienst. Op dit moment maken we gebruik van de dienst van Mailchimp om u een nieuwsbrief te sturen. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Mailchimp (US) zegt de richtlijnen van de AVG te volgen om te voldoen aan de Europese wetgeving.

Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind u hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/ (Engelstalig).

*die de (financiële) administratie verzorgt. Te weten Acumulus online boekhouding.

GEBRUIK VAN COOKIES
Beweegnaarjezelf maakt geen gebruik van cookies. De website is voorzien van links t.b.v. een klantvriendelijke navigatie binnen de site.

KLIKGEDRAG
Op Beweegnaarjezelf worden anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de structuur van de website te optimaliseren en de dienstverlening verder te ontwikkelen.

NIEUWSBRIEVEN (WAARIN NIEUWTJES, BLOGS, ACTIVITEITEN STAAN)
Wij verzamelen geen persoonlijke informatie als u de website bezoekt, tenzij u deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld. Door:
-het invullen van een contactformulier om informatie te ontvangen.
-het invullen van een contactformulier om u aan te melden voor een groeps-thema-wandeling.
-uw aanmelding in de footer van de website voor inschrijving op onze nieuwtjes, blogs en activiteiten.
Uw gegevens worden dan uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt.
In de nieuwsbrief staat duidelijk weergegeven hoe u zich kan afmelden.

INZAGE EN CORRECTIE
Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan u verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering mag alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Beweegnaarjezelf dient deze te bewaren conform de wettelijke eisen. Verzoeken kunt u doen door het sturen van een email aan Beweegnaarjezelf.

INTREKKING
M.b.t. toestemming op het gebruik van uw emailadres en naam t.b.v. een eventuele nieuwsbrief of testimonial heeft u te allen tijde het recht op intrekking van de verleende toestemming. Onderaan de nieuwsbrief kunt u uw toestemming intrekken of u stuurt een mail aan Beweegnaarjezelf.

KLACHTEN
Graag verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden. Natuurlijk wenst Beweegnaarjezelf er samen met de opdrachtgever uit te komen, dit is ons uitgangspunt. U bent vrij zich te vervoegen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN EN FEEDBACK
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Beweegnaarjezelf controleert regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Het is raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Beweegnaarjezelf. Angelique@beweegnaarjezelf.nl

Versie beleid 07-01-2020