Training tot jeZelf komen: de kracht van compassie vindt plaats in feb/maart 2020 omgeving Nijmegen

Deze workshop is ontstaan in co-creatie met collega Marjo van Puijenbroek

Van Buiten- naar Binnenwereld – Het ego transformeren
De weg van buiten naar binnen is spannend vooral voor ons ego die zijn taak onze identiteit te bewaken en te zorgen voor condities waarin we kunnen overleven zeer serieus neemt. Echter wanneer we een glimp kunnen opvangen van het feit dat ons ego slechts een illusie is, betekent bevrijding ervan niet (langer) dat we de kern van ons bestaan kwijtraken, maar simpelweg dat we onze ogen opendoen voor onze wezenlijke natuur.

Binnen wereld in Beeld – jeZelf (her)ontdekken door de ogen van je hart
We hoeven ons Zelf niet te bevechten we hoeven ons er alleen maar bewust van te worden – het ons te realiseren, to realise it ( to real eyes it) met echte ogen waarnemen, met de ogen van het hart.

Van Binnen naar Buitenwereld – Eigenheid in verbondenheid
Het is heerlijk om tot jeZelf te komen en balans en vrijheid te ervaren in jouw binnen wereld. Toch krijgt jeZelf pas kans zich uit te drukken in verbinding met de buitenwereld.

Praktisch – Volg deze link