Coach Angelique Wibier Wandelcoach Beweeg naar jezelf wandelen kanker borstkanker angst rust balans verlangen stress burnout scheiding natuur groepswandeling regie helderheid acceptatie leven beweging hulp wandelcoaching coaching impact kracht talent resultaat wijchen nijmegen alverna hatertse vennen waal maas uiterwaarden bos heumensoord duivelsberg themawandeling spiegel voelen positief samen luisteren oplossing deskundig energie ontevreden deskundig leur hernen

Waar ik je bij kan helpen
Het gaat er niet om dat je weet wat je dwars zit. Het gaat erom dat je erachter komt dat je weet wie je bent en wat je wilt doen of te doen hebt. Dat, precies dat waar je ogen van stralen. Er zit toch vaak iets dwars en door dit aan te kijken maakt dat je gaat voelen en bewegen naar jou, wie je bent en wat jij te doen hebt. Hierbij kan ik je helpen.

Mijn missie
Ik zet mij in als coach en gids voor jou als individu of voor groepen om een stukje mee te lopen op jouw weg. Mijn wens is dat iedereen zich beweegt naar wie hij is. Ik help jou in beweging te komen, (opnieuw) te voelen, rust te ervaren zodat jij jezelf weer vindt en je weg kunt vervolgen. Mijn missie is dat je in verbinding komt met jezelf en van daaruit de regie voert over je leven.

Jij bent deskundig
In het begeleiden van jouw proces zijn Verwondering, Enthousiasme, Onbevooroordeeld Luisteren mijn gereedschappen. Ik geloof dat de ander deskundig is over zichzelf, beschikt over eigen krachten, talenten, wensen en oplossingen.

Iets over mij
Jarenlang heb ik gewerkt in (ondersteunende) jobs, op verkoop, planning, after sales & project & event management, in productiebedrijven, industriële bedrijven, in de zorg, in de topsport, in de commerciële sector en allen internationaal georiënteerd. In 2017 heb ik besloten om nog trouwer aan mezelf te zijn en vanuit mijn eigen innerlijke autoriteit te leven. “Angelique heeft autonoom en onafhankelijk te zijn, dan staat ze aan en is ze volledig in haar kracht”.

Na de HAVO heb ik een directie secretaresse opleiding gevolgd. En per bedrijf specifiek geschoold in het belang van de job. Waaronder verkooptrainingen; klantgericht adviseren op after sales gebied; PEP programma (persoonlijk efficiency programma) waarbij ik collega’s kon helpen zo efficiënt mogelijk te werken; Het talentenspel; workshops in social media. ECO Intention basis opleiding (waarnemen, interpreteren en verbeteren van (levens)energie in organisaties en natuurgebieden); Deep listening training“. Post HBO wandelcoachopleiding. Down to earth” opleidingen. Gelijktijdig heb ik deze scholingen afgewisseld met muzikale, & theater cursussen, en diverse trainingen om mezelf te ontdekken, te kunnen omgaan met alles wat ik voel en ervaar. Dit heeft ertoe geleid dat ik in 2018 ben gestart met mijn eigen bedrijf. Beweegnaarjezelf.

Ik neem graag opdrachten aan waarbij ik mijn kwaliteit kan inzetten om individuen of groepen te doen bewegen en tot zichzelf te brengen.

Angelique coacht anderen door ze bewust van hun werkelijke potentieel te maken. Ze moedigt ze aan om meer aspecten van hun persoonlijkheid te laten zien. Ze maakt de blokkades die hun zelfexpressie in de weg staan zichtbaar.

Zij ziet het licht in alles en iedereen en ze wil dat dit licht ook voor hun gaat stralen. Ze geeft anderen de moed om hun eigen (traumatische) ervaringen opnieuw onder ogen te komen. Hierdoor zijn ze in staat om deze ervaringen te verwerken.

Haar gevoeligheid stelt haar in staat om op de specifieke gevoelsaspecten van de personen die ze begeleidt in te gaan. Ze zorgt ervoor dat ze weer hun eigen koers kunnen varen.

Zij wordt uitgedaagd om haar onderbewustzijn blijvend te onderzoeken en daarbij de verantwoordelijkheid te nemen over de belemmeringen uit haar verleden. Ze heeft een sterke verbinding met het collectieve bewustzijn. Binnen dit collectieve bewustzijn is ze bezig als een kracht die zuivert

Angelique heeft trouw te zijn aan de richting die voor haar als juist aanvoelt. Ze neemt de leiding op vanuit de luchtigheid van het ontdekken

Haar missie luidt: ‘De poorten openen’. Ze doet dit graag op een humoristische en ontspannen aanpak vanuit eigen weten om tot oplossingen te komen en vorm te geven.

Beperkingen in welke vorm dan ook dagen haar uit. Ze gaat met open vizier door het leven en weet dat het leven je altijd weer het nodige aan oplossingen aanreikt. De te nauwe grenzen in het zien en het denken van mensen wil ze oprekken. Ze creëert hierdoor een ruimer bewustzijn.

Wat betekent dit voor organisaties:

  • Organisatievraagstukken die direct betrekking hebben op het personeel of personeelsvraagstukken die betrekking hebben op de organisatie.
  • Begeleiding van leidinggevenden en/of teams op specifieke thema’s (leidinggeven, teamontwikkeling)
  • Verbeteren van onderlinge verhoudingen en hoe mensen met elkaar omgaan
  • Verbeteren van werkprocessen binnen een bedrijf en organisatie van het werk

Dit kan door 1 op 1 coaching of bijvoorbeeld door coaching on the job: Adviseren en inspireren op de werkvloer terwijl ik zelf meewerk aan een opdracht/taak. Ik spiegel gedrag en leer mensen anders te kijken. Het resultaat is dat de medewerker inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en leert zich, trouwer aan zichzelf in te zetten voor het bedrijfsbelang.

Op deze manier is het mogelijk om burn-out, bore out of soms zelfs ontslagen te voorkomen. Werknemers blijven behouden voor de organisatie en de werknemer en de werkgever streven weer dezelfde doelen na.

Voor tijdelijke office- & eventmanagement opdrachten of korte projecten ben ik ook beschikbaar. (Mocht je even een extra iemand nodig zijn door uitval, ziekte of anders).
Ervaringsdeskundige op het gebied van ondersteunen, luisteren, organiseren van conferenties/bijeenkomsten, plannen en structureren, het voeren van (project- en verkoop) administraties, stimuleren van anderen om te gaan voor het gestelde doel. De verbindende schakel tussen management – medewerker en vice versa, klant – bedrijf – van opdracht tot levering.
De “spin in het web”. Loyaal, doortastend, integer. Ik verbind en schakel natuurlijk en eenvoudig. 

Samenwerken vind ik heel fijn en super aanvullend! Ik geloof niet in concurrentie. Dus mocht je me tegen komen en denk je, met haar kan ik misschien iets, aarzel niet met me in contact te treden. Niet geschoten is altijd mis!